Integrale hulpmiddelenzorg voor personen met ALS

De hulpmiddelenzorg voor personen met ALS en andere zeer progressieve aandoeningen als PLS of PSMA is een echt specialisme. Tijdigheid, deskundigheid en een snelle afhandeling zijn vereisten. Focal heeft een breed pakket aan hulpmiddelen die adequate oplossingen bieden voor de persoon met ALS. Focal biedt met haar pakket de integrale hulpmiddelenzorg als dienst aan.

Noodzaak tot integrale aanpak
De te verstrekken hulpmiddelen zijn, om tot een grote functionaliteit te komen, vaak hoog technologisch van aard. Veelal kunnen ze met elkaar samenwerken. Anderzijds kunnen ze elkaar letterlijk in de weg zitten, bijvoorbeeld op een rolstoel. In de praktijk wordt komt het voor dat door verschillende leveranciers hulpmiddelen worden ingezet die deels dezelfde functionaliteit hebben. Een beperkt inzicht in de integratie van systemen kan hiervan een oorzaak zijn.

Niet- geïntegreerde hulpmiddelen leiden niet alleen tot meer kastjes en meer kosten. Een niet- integrale aanpak leidt vooral tot een verminderd gebruiksgemak en te weinig functie. Vanuit de technologie biedt Focal een grote mate van systeemintegratie aan. Gemakkelijke apparaten die een enkel scherm nodig hebben, bijvoorbeeld bij verschillende vormen van rolstoel- en omgevingsbediening, of van computer en communicatiefuncties. Maar technologische integratie komt echter slecht tot stand als de afhandeling in diverse handen ligt. Ook om deze reden biedt Focal in de afhandeling één aanspreekpunt, ongeacht het type hulpmiddel.

Wat betekent dat, integrale aanpak?
Met name op de terreinen deskundigheid (m.b.t. het ziektebeeld en hieruit voortvloeiende beperkingen), hulpmiddel assortiment (het juiste hulpmiddel aanwezig) en logistiek (snelle afhandeling, één aanspreekpunt) worden hoge eisen gesteld aan de leverancier, en Focal gaat met deze facetten integraal aan de slag:

Deskundigheid:

  • Focal Meditech BV heeft jarenlange ervaring in de levering van hulpmiddelen aan personen met zeer progressieve aandoeningen
  • Heeft een staf met hoog opgeleide, zeer deskundige adviseurs, technici met up-to-date kennis en een zeer uitgebreide werkplaats met eigen maakcapaciteit

Hulpmiddel assortiment
In de praktijk is een productpakket aanwijsbaar dat frequent voldoet aan de behoeften van personen met de genoemde aandoeningen. Het gaat om hulpmiddelen die de betrokkenen in staat stellen langer zelfstandig te functioneren, snel en gemakkelijk te gebruiken zijn en vlot aanpasbaar zijn aan de toenemende behoeften. Veelal betreft het hulpmiddelen die door de zorgverzekeraar vergoed worden, met name:

  • Communicatie hulpmiddelen (link)
  • Computer aanpassingen (link)
  • Hulpmiddelen voor bediening van de omgeving (link)
  • Hulpmiddelen ter ondersteuning van de armfunctie (link) of
  • Eetapparaten (link)

Binnen deze productcategorieën kan Focal vrijwel altijd een zeer passend aanbod doen. Maatwerk is altijd mogelijk: past het niet dan maken wij het passend. Echter, ook andere essentiële hulpmiddelen die vanuit andere kaders vergoed worden (WMO: gemeentes) en voor personen met sterk progressieve aandoeningen van belang zijn, levert Focal. Denk dan aan:

  • Modulaire hoofdsteunen (link)
  • Omgevingsbediening (het deel dat aan de woning bevestigd is) (link)
  • Rolstoelaanpassingen (link).

Laatstgenoemde hulpmiddelen werken vaak nauw samen met het door de zorgverzekeraar verstrekte pakket. Focal zorgt hierbij voor een nauwkeurige samenwerking en afstemming tussen systemen. Voorts wordt ervoor gezorgd dat geen nodeloze energie verloren gaat in het ’shoppen’ langs verschillende loketten.

Logistiek:
Als fabrikant en leverancier is Focal in staat om tot zeer snelle levering over te gaan. Maatwerk en integratie of installatie van systemen kan in de eigen werkplaats snel plaats vinden. Bovenal zorgt Focal voor één aanspreekpunt: een vertrouwd persoon die jou kent en een scherp oog heeft voor de vlotte levering van een afgestemd pakket.

 

Deel deze pagina