Laatste nieuws

Tweede Workshop ‘Armachtigen’ op 29 oktober 2015!

Op 11 juni 2015 werd te Tilburg de eerste keer de Workshop ‘Hulpmiddelen ter ondersteuning of vervanging van de arm- hand- en vingerfunctie’ gegeven. Deze Workshop was toegankelijk voor alle personen die op enige wijze zijn betrokken bij de advisering of gebruik van met name dynamische armondersteuning en robotmanipulatoren. De Workshop was geaccrediteerd voor ergotherapeuten en voorzag, gelet op het aantal inschrijvers, in een serieuze belangstelling. De Workshop werd zeer positief beoordeeld en deelnemers menen dat deze goed aansluit bij de praktijk. Het programma wordt, naar aanleiding van de feedback, nog verder verbeterd en wordt voor een tweede maal gegeven op 29 oktober 2015. Accreditatie van deze Workshop voor ergotherapeuten is in aanvraag. Meer informatie op Kenniscentrum/Workshops

 

Deel deze pagina